Jump to content

Wikipedia:Matsalwa ya nkoka/Xiyenge/2

Kusuka e Wikipedia
Swiyenge swa Matsalwa ya nkoka eka Wikiphediya
Xiyenge 1 (Xits) & 1a (Eng)     Xiyenge 2 (Xits)     Xiyenge 2a (Eng)     Xiyenge 3 (Xits)     Xiyenge 3a (Eng)

Lawa i matsalwa ya Dzana yankoka eka Wikiphediya ya Xitsonga, naswona mavumba xiyenge xavumbirhi eka nxaxamelo wa matsalwa ya nkoka eka Wikiphediya leyi.

Xiyenge - Nkutlunya
wa sweswi
Pakani ya
Nkutlunya
Matimu ya Vatsonga : 16 16
Vuaki bya Vatsonga : 15 15
Sw'ambalo swa Vatsonga : 5 5
Swakudya na Byala bya Vatsonga : 13 13
Vatsari va Vatsonga : 7 7
Mavabyi hi Xitsonga : 8 8
Minsinya hi Xitsonga : 6 6
Filosofi na vukhongeri : 6 6
Ntivo vuthlarhi : 9 9
Nhlangano wa vanhu : 6 6
Ntivo-mbangu : 9 9
Ntsengo : 100 100

Matsala makamberiwa hi swiyenge leswi landzelaka:

  • Matsalwa ya siku Featured article (Matsalwa lamahlawuriweke ku kombisiwa eka tluka nkulu)
  • Xiyenge xa - A A-Class article (Tsalwa leri heleleke)
  • Xiyenge xa - B B-Class article (Tsalwa ra kahle)
  • Xiyenge xa - C C-Class article (Tsalwa leri lavaka ku hlakarherisiwa)
  • Tsalwa ro Amukeleka Good article
  • Tsalwa ra ramasungulo Start-Class article

Mifungo leyi tirhisiweke laha yingava yi hundzeriwe hi nkarhi, u khutaziwa ku lulamisa swi hoxo loko swirikona.

Ntsengo lowu heleleke: 100 eka Wikiphediya leyi ya Xitsonga[edit source]

Wu lulamisiwe ro hetelela hi -- Thuvack (talk) 17:27, 28 Nyenyankulu 2023 (UTC)[reply]

Matimu ya Vatsonga (12:16) (Tsonga History)[edit source]

Vuaki bya Vatsonga (15:15) (Tsonga Architecture)[edit source]

Sw'ambalo swa Vatsonga (5:5) (Tsonga Clothing)[edit source]

Swakudya na Byala bya Vatsonga (13:13) (Tsonga Cousine & Beverages)[edit source]

Vatsari va Vatsonga (7:7) (Tsonga Writers)[edit source]

Mavabyi hi Xitsonga (8:8) (Common Diseases)[edit source]

Misinya hi Xitsonga (6:6) (Tsonga Botany)[edit source]

Filosofi na vukhongeri (6:6) (Philosophy and religion)[edit source]

Ntivo vuthlarhi (9:9) (Science)[edit source]

Nhlangano wa vanhu (6:6) (Society)[edit source]

Ntivo-mbangu (9:9) (Geography)[edit source]