Matikhomele

Kusuka e Wikipedia
Socrates

Matikhomele kumbe Filosofi ya Matikhomele i rhavi ra Filosofi leri hlanganisaka kulongoloxa, kusirhelela, na ku hlohlotela matikhomele lamanene kumbe yobiha.[1] Rito Matikhomele kumbe (ethikos), risuka eka (ethos) leswi vulaka "ntolovelo".[2]

Tani hirhavi ra Filosofi, matikhomele mahlahluva swivutiso leswinge "Heyihi ndlela leyi antswaka kuhanya ha yona?" naswona "Hiswihi swi endlo leswi nene na leswo biha?" Hi kukongoma matikhomelo indlela yo tlantla swivutiso swo fana na vunene na vubhihi, vululami na vuhomboloki.

Marhavi lamanharhu eka matikhomele i:

  1. Masungulo ya Matikhomelo, mahlahluva nhlamuselo matikhomele na ntiyiso.
  2. Matikhomelo ya ntolovelo, mahlahluva ndlela yo langa matikhomele.
  3. Kutirhisa Matikhomele, mahlahluva ndlela leyi munhu a pfumelelaka ku tikhoma hayona.

Mintshaho[Lulamisa | edit source]