Nhlangula (Nsinya)

Kusuka e Wikipedia
Nhlangula
Switirhisiwa Vutshunguri
Swiluva swa Nhlangula
Mihandzu ya Nhlangula

Nhlangula i nsinya lowu milaka etlhelo ka milambu laha ku kumekaka mati hixitalo.[1] Mihandzu ya murhi lowu yi khiwa hi ku olova hi varisi hikuva a wu kuli wu ya ehenhla naswona a wu na mitwa yo tlhava. Mihandzu ya kona yi vuriwa tinhlangula yi tlhela yi kumeka hi xichocho. Loko mihandzu leyi yi ri yimbisi yi na muhlovo wa rihlaza kasi loko yi vupfile yi na muhlovo wa ntima bya tintshuguri.[2]

Nhlamuselo[Lulamisa | edit source]

Mihlangula yi rhandziwa ngopfu hi varisi, vana lavantsongo na misinya swa nhova hikuva ya nandziha swinene kasi matluka ma dyiwa hi swiharhi swa nhova na swifuwo swa le kaya. Murhi lowu a wu byariwi ekaya hikuva a wu na ndzhuti. Mihlangula ya hambana ku ya hi tindhawu leti yi kumekaka kona. Ku na nhlangula lowukulu na nhlangula lowuntsongo. Marhavi ya kona ma rhandziwa ngopfu hi vavasati hikuva ma pfurha swinene loko va tshivela ndzilo.[2]

Matirhisele[Lulamisa | edit source]

Ntirho wa Matluka ya Nhlangula:[Lulamisa | edit source]

Matluka ya nhlangula ma lovekiwa ematini, ma cheriwa exipeyitini kutani ku peyitiwa munhu loyi a nga dyiwa hi xikuna.[2]

Ntirho wa timintsu ta Nhlangula:[Lulamisa | edit source]

Timitsu ta nhlangula ti horisa vuvabyi bya chukela, switshetshela, ku boheka endzeni na vuvabyi bya swimungwamungwana. Mapa ya timitsu loko ma kandziwile, ma tshungula vuvabyi bya meno loko ma vava kasi timitsu ti tirhisiwa ku hlantswa meno na ku tshungula vuvabyi bya maxinini. Marhavi ya kona loko ma swekiwile ma tshungula vuvabyi bya marhambu, mukhuhlwana na muthundagazi.[3][2]

Mintshaho[Lulamisa | edit source]

  1. Palmer, Eve (1977). A Field Guide to the Trees of Southern Africa. London, Johannesburg: Collins. pp. 282–284. ISBN 0-620-05468-9. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 MALAMULE, R.J (2015). "Mathyelo ya mavito ya minsinya yo tshungula mavabyi eka Skhukhuza, eMpumalanga: Maendlelo ya Onomasitiki". University of Limpopo. 
  3. Grant, R (2000). Sappi tree spotting: Lowveld, including Kruger National Park. Pretoria: Jacana Media (Pty) Ltd. p. 151.