Portal:Europe

Kusuka e Wikipedia
Nyangwankulu wa Yuropa
Matiko ya Yuropa
Matsalwa malavaka ku Engeteriwa

Ha ku amukela laha Nyangweni-nkulu wa Yuropa.minkongomiso yikomba matsalwa lawa mahalavaka ku engeteriwa. Langutisa tsalwa leri yelanaka eka Nyangwa-nkulu wa Yuropa eka wikipediya ya xinghezi ivi u sungula kuhundzuluxa.

Endzeni ka Nyangwa-nkulu lowu
Ndhzavuko Vuaki (Tindhzawu ta mfuwo wa rixaka) · Vuqambhi · Cinema (Mintlangiso ya tifilimi · Nxaxamelo wa tifilimi) · Swakudya ·
Matikhomele · Tndzimi · Tibuku (Vatsari kuya hi vutiko) · Vunanga (Va yimbeleri) · Vukhongeri
Swiyimo swa vanhu Hi malembe Vanhu · Matiko hi ku talaka vanhu · Matiko hi ku tlimbana ka vanhu · Vuvabyi bya HIV/AIDS ·
Ku Hluvukisiwa ka tinzhawu (Nxaxamelo wa madoroba lama ngani vanhu hi xitalo)
Rifuwo Matiko kuya hi GDP · Matiko kuya hi HDI · Tibangi mfumo na Mali · Vutsweti · Matimba ya vutirhisi ya ntumbuluko · Mavhengele na kuxavisa
Ntivo-mbagu Matiko · Ntivo-ntumbuluko · Nxaxamelo wa swihlala · Nxaxamelo wa milambu · Swifundza
Matimu (Kunghenelela ka Yuropa · Nkwetlembetwano hi Afrika) ·
Matimu ya ta Rifuwo · Matimu ya tinyimpi (Nxaxamelo wa Minjeka-njekisano)
Tipolotiki Nhlangano wa matiko ya Yuropa · Nhlawulo e Yuropa · Tmfanelo to vanhu e Yuropa
Ntsungu wa vanhu Filosofi ya Yuropa · Tidyondzo · Vuhaxi (Nxaxamelo wa switichi swa Rhadiyo · Nxaxamelo wa Switichi swa Thelevhixini)
Mintlangu Nhlangano wa Khrikete wa Yuropa ·
Nhlangano wa Bholo ya milenge wa Afrika (Xidlodlo ya Bholo ya milenge xa Yuropa) · Mavala ya mintlangu hi vukulu ·
Nhlangano wa Rugby wa Yuropa (Khapu ya Yuropa)
Malembe 2005 e Yuropa · 2006 e Yuropa · 2007 e Yuropa
Ti wiki tinwana to yelana na nyangwa-nkulu wa ta Yuropa