Freddy Mzilikazi Rikhotso

Kusuka e Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Freddy Mzilikazi Rikhotso
Vutomi
Ndzhawu yovelekiwa Mafarana (en) Translate Edit the value on Wikidata, Dzivamusoko 4, 1952 Edit the value on Wikidata (69 wa Malembe)
Tiko ra vutshami Afrika-Dzonga Edit the value on Wikidata
Ririmi rantumbuluko Xitsonga Edit the value on Wikidata
Education
Tindzimi leti a a titiva, kutsala na kuvulavula Xitsonga
Xinghezi
Xibhunu Edit the value on Wikidata
Ntirho
Ntirho Mutsari nakambe Muhaxi Edit the value on Wikidata

Freddy Rikhotso (4 Dzivamusoko 1952) i mutsari wa tibuku ta xitsonga, a thlela a tiveka ngopfu tani hi muhaxi wa mahungu eka xitichi xa SABC xa Munghana Lonene FM. [1]

Matimu[Lulamisa | edit source]

Freddy Rikhotso u velekiwile eKeulen laha namuntlha ku tiviwaka hi vito ra Mafarana, eMopani Distric eka xifundza nkulu xa Limpopo, etikweni ra Hosi Muhlaba. Vatswari va yena i Jamela na James Rikhotso. Freddy Rikhotso u sungurile tidyondzo ta yena ta phurayimari eswikolweni leswi landzelaka: Calais, Borddeaux na Mafarana hi 1960 ku fikela 1969 laha a nga pasa giredi ya 4. Rikhotso u endlile tidyondzo ta yena ta sekondari exikolweni xa Phangasasa hi 1970 ku fikela 1972.

Vutsari:[Lulamisa | edit source]

Loko a ri eka giredi ya 8, ePhangasasa hi 1970, u endlile matimu hi ku tsala buku ya ntlangu: Hlamalani wa ka Gulatino , leyi nga kandziyisi wa hi vaka Sasavona Publishers and Booksellers. Buku leyi yi landzeriwile hi yin’wana ya ntlangu yi nga Mavondzo a ya hakeri leyi a nga yi tsala a ri eka giredi ya 10 Phangasasa hi malembe ya 1970-1972. Vutsari bya yena byi sukela loko a hamba a tsala switori eka magazine ya Wamba, munghana wa vana. Rikhotso u pasile giredi ya 12 hi 1973-1974 exikolweni xa le henhla xa Bankuna. U sungurile ku tirha etihofisini ta mfumo hi 1975 laha a nga sungula ku va muhleri wo sungula wa Mhalamhala eGiyani. U yisile tidyondzo ta yena emahlweni hi ku tidyondzela a ri ekaya, a ri karhi a tirha etiyunivhesiti to hambanahambana. Hi 1976 u pasile Journalism Diploma eUnion College. U yisile tidyondzo ta yena emahlweni eyunivhesiti ya N’walungu laha a nga pasa digiri ya B.A. hi 1988. U gimetile tidyondzo ta yena hi Higher Education Diploma(HED) eyunivhesiti ya Unisa hi 1990.

Vuhaxi:[Lulamisa | edit source]

Hi 1979 u thoriwile hi SABC ku va muhaxi wa khale ka Radio Tsonga, leyi sweswi yi tivekaka hi vito ra Munghana Lonene FM ePolokwane. Ku sukela hi lembe ra 1981 ku fikela hi lembe ra 1996 u thoriwile eka xiyenge xa mahungu ya Radio Tsonga laha a a tirha tanihi muhlengeleti wa mahungu. Hi rona lembe leri ra 1996, u tlhele a tlhelela ePolokwane ku ya va muhlayi wa mahungu ya Munghana Lonene FM. Hi 2012 a swi endla 33 wa malembe a ri karhi a tirha kona ka Munghana Lonene FM.

Tibuku leti a ti tsaleke[Lulamisa | edit source]

Tin’wana ta tibuku leti a ti tsaleke ti tirhisiwile eswikolweni swa tisekondari, swikolo swa le henhla ni tiyunivhesiti. Rikhotso u tsarile tibuku ta mitlangu leti katsaka:

 1. Hlamalani wa ka Gulatino 1990),
 2. Mavondzo a ya hakeri,
 3. Nhenha ya Mafarana,
 4. N’warilacuma,
 5. Ndza tisola,
 6. Mhunti yo fela etinyaweni,
 7. Muhloti wa muhloti,
 8. Magandlati ya vutomi

Eka swirungulwana u tsarile buku yin’we ntsena ya Xirimela.

Tibuku ta mintshekto leti a ti tsaleke ti katsa:

 1. Xa mina i Nyeleti,
 2. Ndzhaka yerhu,
 3. Phehlwa ra Gwambe na Dzavana,
 4. Vutshila bya vakokwa werhu,
 5. Khale ka Makwangala(1993).

U tsarile na tibuku ta matimu ti nga leti landzelaka:

 1. Tolo a nga vuyi,
 2. Dyandza,
 3. Vatsari va Vatsonga
 4. Matimu ya mfumo wa Gazankulu

Masangwati[Lulamisa | edit source]

Hikowalaho ko tikarhata ni ku tiyimisela ka yena ni vutshila lebyi a ri na byona ni migingiriko ya yena u kumile masagwati ya vutsari ni yan’wana. Masagwati ya yena hi lama landzelaka:

 1. Educum Literary award - Best black drama (1989)
 2. Idem award - Best Tsonga Radio Script(1989)
 3. Shutter and Shooter - Folklore award - first position (1991)
 4. Tsonga Language Board, H.P. Junod Folklore award - first position (1991)
 5. Best Munghana Lonene News Reader - (2008)
 6. Pan South African Language Board - Literature Award (2010)
 7. Mama Beka Ntsan’wisi Community Builder Award - (2012)

Mintshaho[Lulamisa | edit source]

 1. A.T. Lamula (2013) "Nkanelo wa ku oviwa ka timfanelo ta vavasati aka tsalwa ra khala ka makwangala hi F. Rikhotso" (March 2011) - Retrieved 28 August 2017. (Mini-Dissertation).