Xitichi xa Tennoji

Kusuka e Wikipedia

Xitichi xa Tennoji i xitichi xa xitimela lexi nga eOsaka, eJapani. Yi hetiwe hi 1889.Vaxavi vo tala va yi tirhisa siku na siku.