Wikipedia:Tutorial (Editing)

Kusuka e Wikipedia
Tlulela eka: Xikomba-ndlela, Lava

Haku amukela · Tutorial · Cheatsheet · FAQ · Swikomba-ndlela · Mpfuno · Tafula ra mpfuno · Media copyright questions · Tafula ra Swikombo

Tluka-nkulu   Kululamisa   kuhlela tluka   swikombo swa Wikipediya   Swikombo swa le handle   Matluka ya mbulavulo   Tekela e nhlokweni   Vutsarisi   Kugimeta    
Thlava lulamisa leswaku u endla ku cinca eka tluka

Handle ka matluka yo karhi lamasirheleriweke, tluka rinwana na rinwana rini nkongomiso lowunge "Lulamisa", lowu ku pfumelelaka ku lulamisa tluka leri u rilanguteke. I xihlawulekisi xo olovangopfu xa wikipediya, naswona xi ku pfumelela ku endla mindzulamiso no engetela eka matluka ya timhaka. Loko u engetela vutivi eka tluka, ukomberiwa ku hoxa ntshaho, hikuva timhaka leti pfumalaka ntshaho ta suriwa.

Yana eka bokisi ra sava ufika u thlava nkombo lowunge "lulamisa". Leswi swi pfula fasitere ro lulamisa leri ngani vutsari bya wiki bya tluka rero. Tsala swokarhi, swofanana "ndzawini!" ivi u hlayisa tluka leswaku u vona leswi uswi tsaleke! (Xiya leswi: unga endli laha eka tluka leri)

Komba ku ringanisa

Xinwana xa swi hlawulekisi lexi hinga sungulaka ku xi tirhisa i xikombo lexi nge komba ku ringanisa. Ringeta ku endla ku cinca eka bokisi ra sava, ivi u thlava Komba kuringanisa ema tshanweni ya Hlayisa tluka. leswi swi ku pfumelela ku ringanisa leswi tluka ringata va swona, emahlweni ko hlayisa ku cinca kawena. Hinkwerhu ha endla swi hoxo; xi hlawulekisi lexi xi pfuna leswaku u vona swi hoxo leswi. Xitirhisiwa lexi xi pfuna leswaku u hlela kucinca ka wena no lulamisa ehandle ku tata matimu ya tluka na swina. Hambiswiritano unga rivali ku hlayisa kucinca ka wena loko u heta ku vona kuringanisa!

Nkomiso

bokisi ra nkomiso wa ndzulamiso

Unga si thlava hlayisa tluka, imukhuva lowu nene (kumbe "mukhuva wa wiki") ku tsala nkomiso wokarhi hi ndzulamiso lowu uwu endleke eka bokisi ra nkomiso leri nge xikarhi ka fasitere ro lulamisa na swi kombo swo hlayisa tluka no komba kuringanisa. Aswibohi ku ndlandlamuxa nhlamuselo; hi xikombiso loko u tsala leswaku "kupeleta", vanwana va ta twisisa leswaku u endle ndzulamiso eka mpeleto, kumbe leswi yelanaka. naswona loko u endle ndzulamiso wu ntsongo, tani hi kupeleta, tiyiseka ku thlava bokisi leri nge "Lowu i ndzulamiso wu tsongo" (Leswi swi koteka ntsena loko u pfurile u nghena laha wikipediyeni hi wexe).


Tlangela eka Bokisi ra sava
Yana e mahlweni na vuleteri hi kuhlela