Sw'ambalo

Kusuka e Wikipedia
Sw'ambalo eka matimu, Kusukela eka va Gibhita, Vagriki, vaRhoma, vaBhazantina na va Furhwa.

Sw'ambalo ( kumbe Swi ambalo) inguvu yin'wana na yin'wana leyi oloveke naswona leyi mbariwaka emirini wa munhu. Vanhu hivona ntsena swiharhi leswi ambalaka miri wa swona naswona ixihlawulekisi xa ndhavuko eka nhlangano wa vanhu. Nhlayo na muxaka wa sw'ambalo wu titshege eka muxaka wa miri, ndzhavuko na mbangu. Sw'ambalo swin'wana swi yelana na rimbewu ra munhu.

Sw'ambalo swi pfuna no eneta swi kongomelo swo hambana-hambana, kufana na: kutisirhelela eka maxelo, kutisirhelela eka mintirho leyi nga vangaka khombo kufana na ku tlanga e gwitsini kube ku sweka. Swi sirhelela mu ambali eka tindzhawu leti khonyaka, swimilana leswi vangelaka ku n'wayisa, kulomiwa hi swi tsotswana, mintwa na swin'wana hi ku vanga ndzelakano exikarhi ka nhlonge na mbangu. Sw'ambalo swinga thlela swi kufumeta kumbe kutimula munhu eka maxelo. Hi ku engeta, swi thlela swi sirhelela rihanyo, hi ku sivela switsongwatsongwana na tikhemikhali letinga vangaka khombo emirini. Swiambalo swithlela swi sirhelela eka miseve ya Ultraviolet leyi vavisaka nhlonge. Sw'ambalo ixihlawulekisi xa vumunhu, tani hileswi ku hluvuriwa exikarhi kavanhu swinga ha vangela tingana, kumbe ku famba ulo mbyinya swa yila evanhwini.

Masungulo ya Sw'ambalo[Lulamisa | edit source]

Kuhava ndlela yo olova yo tiyisekisa siku leri sw'ambalo swinga tsumburiwa ha rona, kambe kuhlahluviwa ka tinhwala leti kumiweke eka swirhundzu swakhale ku lavetela kwalomu ka malembe ya 42,000 kuya eka 72,000 wa malembe lama hundzeke.[1][2][3][4][5]

Mintshaho[Lulamisa | edit source]

  1. Ralf Kittler, Manfred Kayser & Mark Stoneking (2003), "Molecular evolution of Pediculus humanus and the origin of clothing" (PDF), Current Biology 13 (16): 1414–1417, PMID 12932325, doi:10.1016/S0960-9822(03)00507-4, archived from the original on 2008-09-10 
  2. Stoneking, Mark. "Erratum: Molecular evolution of Pediculus humanus and the origin of clothing". Retrieved March 24, 2008. Template:Dead link
  3. "...Lice Indicates Early Clothing Use ...", Mol Biol Evol (2011) 28 (1): 29-32.
  4. Reed, David (2007), Pair of lice lost or parasites regained: The evolutionary history of Anthropoid primate lice, BMC Biology 
  5. "Naked ape: Humans lost body hair long before finding clothes". 2003-08-20. Retrieved 2012-03-13.