Jump to content

Nhlangano wa vanhu

Kusuka e Wikipedia
Kurima hi gejo, Lembe-xidzana ra 15

Nhlangano wa vanhu i ntlwawa wa vanhu lowu tirhisanaka no hanyisana, kumbe ntlawa wa vanhu lowu tshamaka a dzhawini yin'we naswona wuri ehansi ka ndzawulo yinwe ya Politiki na dhavuko. Nhlangano wa vunhu wu kombisa vuxaka exikarhi ka vanhu lava ngana ndzhavuko na vukorhokeri byo fana; hiswona leswi nhlangano wa vanhu wu nga ha hlamuseriwaka tani hi vuxaka exikarhi ka swirho swa wona

Kuya hi ntirhiswano lowu nga kona e ntlwaweni wa vhanhu vokarhi, leswi swi nga pfuna swirho swa ntlawa leswaku swi bindzula hi tindlela to tala leti nga kotekiku loko xirho xiri xoxe. Nhlangano wa vanhu wu nga thlela wu akiwa hi vanhu lava twananaka naswona vafumiwa hi maendele ya swilo, hambi loko kuri hava ntlawa lowu fumaka wun'wana.

Masungulo na matirhisele[Lulamisa | edit source]

Riviti "Nhlangano wa Vanhu" risuka eka riviti ra Xilana societas, leri lombiweke eka riviti socius ("Mughana, kumbe  Nakulori") leri tirhisiwaka ku hlamusela vuxaka exikarhi ka vanghana. Rito leri ri yelana ngopfu na rito "Vumunhu". Hambiswiritano, mutivi wa swamabinzu, Adam Smith ulerhisa leswaku ntlwaw wa vanhu "wunga kumeka exikarhi ka vanhu lava hambaneke, kumbe van'wamabindzu lava hambaneke, hi kuya hi kutirhisana hambi loko vangari vaghana, ntsena loko vanga lwi."[1]

Mintshaho[Lulamisa | edit source]

  1. Hunters and Gatherers in the Modern World: Conflict, Resistance, and Self-Determination.-Briggs, Jean L. 2000 - P9