Lamula

Kusuka e Wikipedia
Lamula

Lamula i muhandzu wa tinxaka tohambana hambana ta citrus. Muhandzu lowu wuna nantswo wo nandziha loko wuvupfile, kambe loko wunga si wupfa wa bava. Muxaka wun’wana na wun’wana wa lamula wuna kutlula 100% wa nhlayo ya wena leyi ringanyetiweke ya siku na siku ya vitamin C. Sweswo swi tlula mihandzu yin’wana na yin’wana ya citrus. Vitamin C leyi nga eka Lamula yi pfuna miri wa wena hi tindlela to tala

Yi sirhelela tisele ta wena leswaku ti nga onhaki

Swi pfuna miri wa wena ku endla collagen, ku nga protein leyi horisaka swilondza naswona yi ku nyika nhlonge yo olova.

Swi endla leswaku swi olova ku tswonga iron ku lwisana na ku kayivela ka ngati

Swi tlakusa masocha ya wena ya miri, ku tisirhelela ka miri wa wena eka switsongwatsongwana

Swi pfuneta ku lwisana na Mavabyi lawa manga endlaka leswaku u khomiwa khensa.