Jump to content

Huvo ya Tindzimi ta Afrika-Dzonga

Kusuka e Wikipedia

[1]Huvo ya Tindzimi ta Afrika-Dzonga i xisimekiwa xa Afrika-Dzonga lexi simekiweke ku tlakusa vutindziminyingi, ku hluvukisa tindzimi ta ximfumo ta 12, na ku sirhelela timfanelo ta tindzimi eAfrika-Dzonga. Huvo yi simekiwile hi ku landza Nawu wa 59 wa 1995 hi Palamende ya Afrika-Dzonga.

Ku engetela eka tindzimi ta ximfumo ta 12 ta Afrika-Dzonga, PanSALB yi tlhela yi lwela ku hluvukisa Ririmi ra Swikoweto na tindzimi ta Khoe na San.Swivumbeko swa PanSALB swi katsa: Tikomiti ta Tindzimi ta Swifundzakulu, Mihlangano ya Ririmi ya Rixaka na Tiyuniti ta lekisikhogirafu ta Rixaka.

SWIHLOVO

  1. [1]