Portal:Contents/Overviews

Kusuka e Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ulandzele xikhwekerisi lexi kombaka tluka leringasi tsariwaka. Leswaku u tumbuluxa tluka leri, tsala eka bokisi leringa e hansi (Nkambe unga ye eka tluka ra mpfuno kukuma vuxokoxoko lebyi engetelekeke). Loko ufike eka tluka leri hixihoxo, thlava bhatheni leyinge thlelela.

NDZULAMISO

U landzele xikhwekerisi lexi kombaka tluka leri nga si tsariwaka. Leswaku u tumbuluxa tluka leri, tsala eka bokisi leri nga ehansi (kambe u nga ya eka tluka ra mpfuno ku kuma vuxokoxoko lebyi engetelekeke). Loko u fike eka tluka leri hi xihoxo, tlhava batheni leyi nge tlhelela.