Pato ra xikontiri ra ku ya eka Mtititi

Kusuka e Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Pato ra Xinkotiri xa ku ya eka Mtititi Maxangu ya ku palana na ku tswisana exikarhi ka van'wamimovha na van'wamathethekisi lava tirhisaka pato ra ku suka eka Halahala ku ya fika eka Mtititi eAltein ehandle nyana ka doroba ra ka Malamulele hi tlhelo ra vuxa, va ri swi xaxile, hikuva pato ra magoji ya ncuva ro kongoma eka Mtititi ri le ku rhideriweni hi xirhidelo xa nsimbhi tlhandlakambirhi ri ta tlhela ri hulungiwa kumbe ku pomiwa hi xikontiri xa ntima wa munyama, swi nga leswi haxawa se va to hamba va rheta kunene hi tigolonyi ta vona, lama i mahungu lamanene na le ka van'waswikanyakanya hikuva va ri se va ta oloveriwa hikuva se vata kota ku chovha va tshiketerile ehandle ko kanganyisiwa hi magoji, hi ri hoyohoyo, eka vaaki va ndhawu ya ka hina hi ri nhluvuko hi wolowoooo kambe hi nga rivali leswaku le eka Mtititi Lombard na le Plange ncuva egodweni wa ha hi dlaya. Mutsari: Wisani M. Hlatywayo Wa Badibadi